fbpx

Forældrekøb – Læs om fordelene og hvordan du undgår skattesmæk

Stadig flere foretager forældrekøb, når deres børn skal finde et alternativ til et evigt uoverskueligt lejemarked. Men hvordan forholder SKAT sig egentlig til disse køb, og hvilke muligheder har man, når boligen skal sælges igen? Jeg har i det følgende prøvet, at samle op på nogle af de vigtigste ting man bør notere sig.

Du skal betale skat af markedslejen

Når du i forbindelse med dit forældrekøb lejer boligen ud til dit barn, så skal du betale skat af et beløb, der svarer til markedslejen. Markedslejen er den husleje, som du kan kræve efter lejelovgivningens regler, og som du med stor sandsynlighed ville kræve, hvis ikke din lejer var dit barn. Med andre ord: hvis dit barn betaler et beløb i husleje, som er mindre end markedslejen, så skal du stadig betale skat af et beløb svarende til markedslejen.

Dit barn kan også blive berørt, hvis I sætter huslejen for lavt. Det er fordi SKAT vil anse differencen mellem markedslejen og den for lavt satte husleje, som en gave til dit barn. Du kan dog skattefrit give 65.700 kr. til hver af dine børn i 2017. To forældre kan således samlet give hvert barn en skattefri gave svarende til 135.400 kr. Beløb som overstiger disse grænser beskattes med 15%.

Når boligen skal sælges

Hvis du sælger forældrekøbet til dit barn, så er der en særlig regel, som gælder. Her kan du nemlig sælge boligen til en pris, der svarer til den seneste offentlige vurdering minus 15 %. Med andre ord, så kan du sælge boligen til en lavere pris end markedsprisen.

Denne konstruktion betyder, at du kan forære dit barn en skattefri formue. Det skyldes, at dit barn efterfølgende kan sælge boligen uden at skulle svare skat af en avance. Den eneste betingelse som skal være opfyldt er, at dit barn ved overdragelsen af boligen, har til hensigt at bruge boligen som sin egen bolig. Med andre ord, så er det uhensigtsmæssigt, hvis barnet (eller nogen på vegne af barnet) har haft salgsbestræbelser inden boligen rent faktisk er overdraget fra dig til dit barn.

Andre ting, som er værd at bemærke

Står du i den situation, hvor du overvejer et forældrekøb, så er det også værd at bemærke, at du som udlejer til dit barn er underlagt de samme lejeretlige og skatteretlige regler som enhver anden udlejer. Det medfører, at et forældrekøb vil blive betragtet som etablering af en selvstændig virksomhed. Det betyder eksempelvis, at der skal udarbejdes et årligt regnskab for udlejningen. Kravene hertil er forskellige alt efter, hvilken beskatningsmodel du vælger for ”udlejningsvirksomheden”.

Du kan vælge mellem:

1) de almindelige skatteregler,

2) virksomhedsordningen eller

3) kapitalafkastordningen.

Der er fordele og ulemper uanset hvilken ordning du vælger at tage i brug.

Fordelen ved de almindelige skatteregler er at de er nemmere at administrere end de andre modeller, men rent skattemæssigt kan det næsten aldrig betale sig.

Under virksomhedsordningen, kan du trække renteudgifter fra i overskuddet, hvilket medfører en lavere betaling til AM-bidrag og eventuel topskat. En ulempe ved virksomhedsordningen er, at der med dens brug er forbundet en masse krav.

Kapitalordningen er nemmere at administrere end virksomhedsordningen og kan derfor være et godt alternativ.

Før du foretager et forældrekøb, så kan jeg anbefale, at du kontakter din revisor eller anden rådgiver for nærmere drøftelser om hvilken ordningen der passer bedst til dig.