fbpx

Udenlandsdansker - Skal du stadig betale skat i Danmark?

Overvejer du at blive udenlandsdansker?
Her er 3 ting, du skal være særligt opmærksom på,
når det kommer til skat.

1. Du er fuld skattepligtig til Danmark, hvis du stadig har en helårsbolig til rådighed her i landet efter du er flyttet.

Din fulde skattepligt til Danmark vil først ophøre, idet du sælger din ejendom eller opsiger din lejebolig. Hvis du lejer din bolig ud, så skal lejekontrakten være uopsigelig fra din side i mindst tre år.

Hvis du efterlader en ægtefælle her i landet, uden at dette sker i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, så anses du i skattemæssig henseende sædvanligvis for at have bevaret din bopæl i Danmark, hvis din ægtefælle opretholder jeres fælles hjem.

Et sommerhus sidestilles ikke med en helårsbolig, hvis det efter fraflytning kun benyttes til ferie eller lignende. Du kan altså beholde dit sommerhus uden at forblive skattepligtig her i landet.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis et sommerhuset rent faktisk har fungeret som din bolig, så bliver din bopæl anset som bevaret i forbindelse med din fraflytning.

2. Selvom du ikke længere er fuld skattepligtig til Danmark, så kan du stadig være skattepligtig af visse indtægter, hvis de stammer her fra landet.

Det kan for eksempel være:

  • Lejeindtægter fra en dansk ejendom
  • Lønindkomst for arbejde udført i Danmark
  • Pension, folkepension, bestyrelseshonorarer, SU og andre A-indkomster
  • Aktieudbytte
  • Ejendomsværdiskat af dansk sommerhus eller feriebolig
3. Hvis du har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, så vil gevinst eller tab på dine aktier blive anset som realiseret, når du flytter fra Danmark

Du kan dog udskyde skatten (få henstand), så du i stedet betaler skat løbende, som hvis du stadig boede du i Danmark. Du skal i den forbindelse udfylde en blanket hvert år. Hvis du ikke gør det, eller hvis du ikke afleverer oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen) til Skattestyrelsen, så skal du betale skat af den gevinst, du kunne have fået, hvis du solgte dem den dag, du flyttede fra Danmark.

Kevlaw kan hjælpe dig sikkert på vej

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du fortsat er fuld skattepligtig til Danmark når du flytter, og ikke mindst hvad det betyder for dig, så kan Kevlaw hjælpe dig med at danne et overblik. Ved særlige tvivlspørgsmål, så kan det være nærliggende, at indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen. I den forbindelse, kan jeg være behjælpelig med at formulere dit spørgsmål. Jeg vil til spørgsmålet, samtidig tilføje en udførlig juridisk argumentation for, hvorfor svaret bør få et ønsket udfald.