fbpx

Hvilken type rådgiver bør du vælge?

Svaret afhænger først og fremmest af, hvilken type opgave du søger løst. I forbindelse med en skattesag, så er det dog helt afgørende, hvor henne i forløbet du befinder dig i sagen. Hvis du vil indbringe en afgørelse fra Landsskatteretten eller et skatteankenævn for byretten, så skal du bruge en skatteadvokat. Advokater er de eneste, som har beføjelse til at føre sager ved landets domstole. Hvis du derimod vil klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen, så kan du med god grund vælge, at gøre brug af en skattejurist.

En skattejurist koster ofte langt mindre end en skatteadvokat

Og hvorfor gør skattejuristen så det? De fleste skatteadvokater foretrækker, at beskæftige sig med skattesager, som skal indbringes for en domstol. Det er måske også meget naturligt. Domstolene er deres hjemmebane. Men som oplyst ovenfor, så er skatteadvokater også de eneste, som kan føre skattesager ved landets domstole. Det betyder, at de i sådanne sager ikke behøver, at konkurrere med skatterådgivere, som ikke er advokat. Det betyder endvidere, at de selv kan sætte standarten for den pris det koster, at gøre brug af deres rådgivning.

Man kan herefter spørge sig selv om følgende: Hvorfor skulle skatteadvokater sælge en time for 1.800 kr., i en skattesag, som skal behandles i Skatteankestyrelsen? De kan jo givet vis sælge den selv samme time for 3.000 kr. i en skattesag, som skal indbringes for en domstol. I sager som skal føres ved Skatteankestyrelsen, har Skatteadvokater har altså ikke noget incitament til at sænke deres pris, og indrette sig efter hvad andre skatterådgivere koster. Dette kan altså være én af årsagerne til, at en skatteadvokat koster mere end en skattejurist.

Rådgivning hos Kevlaw

Skal du bruge hjælp til en skattesag? Jeg er ikke advokat, men derimod skattejurist. Du kan derfor gøre brug af min rådgivning med alle de fordele, som det indebærer. Jeg er specialist i skattesager, og håndterer hele forløbet heri, fra de bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Vil du have en gratis og uforpligtende vurdering af din sag? Så kan du kontakte mig på tlf. 53871070. Du kan også kontakte mig på email: td@kevlaw.dk, eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Så vil jeg vende tilbage til dig så hurtigt jeg kan og indenfor 24 timer.

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Du er derfor velkommen til at kontakte mig i forbindelse med en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig

Thomas Damsgaard

Om Kevlaw

Gennem et indgående kendskab til skatteretten, og den dertilhørende praksis. Jeg hjælper blandt andet mine klienter med at planlægge og- eller optimere deres skatteforhold. Jeg har endvidere stor erfaring med rådgivning i skatteforhold, som vedrører til- og fraflytning af Danmark samt beskatning af indkomst i forbindelse med arbejde i udlandet.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som er forkert, så bistår jeg mine klienter med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer forløbet heri fra start til slut.

Jeg samarbejder endvidere med nogle af landets dygtigste revisorer og gældsrådgivere. Det betyder for mine klienter, at deres henvendelse, om nødvendigt, bliver mødt med en tilgang, som inddrager løsningsmuligheder og eksperter fra alle relevante fagområder. På den måde sikrer jeg mig, at mine klienter til en hver tid opnår det bedst mulige resultat.

Paste your AdWords Remarketing code here