Hvilken type rådgiver bør du vælge?

Svaret afhænger først og fremmest af, hvilken type opgave du søger løst. I forbindelse med en skattesag, så er det dog helt afgørende, hvor henne i forløbet du befinder dig i din skattesag. Hvis du vil indbringe en afgørelse fra Landsskatteretten eller et skatteankenævn for byretten, så skal du bruge en skatteadvokat. Advokater er de eneste, som har beføjelse til at føre sager ved landets domstole. Hvis du derimod vil klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen, så kan du med god grund vælge, at gøre brug af en skattejurist.

En skattejurist koster ofte op til 50 pct. mindre end den gennemsnitlige skatteadvokat

Og hvorfor gør skattejuristen så det? De fleste skatteadvokater foretrækker, at beskæftige sig med skattesager, som skal indbringes for en domstol. Det er måske også meget naturligt. Domstolene er deres hjemmebane. Men som oplyst ovenfor, så er skatteadvokater de eneste, som kan føre skattesager ved landets domstole. Det betyder, at de ikke behøver, at konkurrere med skatterådgivere, som ikke er advokat. Det betyder endvidere, at de selv kan sætte standarten for den pris det koster, at gøre brug af deres rådgivning. Dette er måske en af de største årsager til, at skatteadvokaterne koster så meget, som en de gør. Der findes ikke de samme konkurrencemæssige fordele for andre skatterådgivere.

Dette bringer os videre til svaret på det spørgsmål, som vi stillede ovenfor

Hvorfor koster en skattejurist ofte 50 pct. mindre end den gennemsnitlige skatteadvokat, hvis de udfører det samme stykke arbejde? Man finder nok en del af svaret ved at spørge sig selv om følgende: Hvorfor skulle skatteadvokater sælge en time for 1.500 kr., i en skattesag, som skal behandles i Skatteankestyrelsen? De kan jo sælge den selv samme time for 3.000 kr. i en skattesag, som skal indbringes for en domstol. Det ville altså være en dårlig forretning for, hvis skatteadvokaterne ikke krævede den samme pris uanset hvad. De har altså sagt på en anden måde, så har de ikke noget incitament til at sænke deres pris, og indrette sig efter hvad andre skatterådgivere koster.

Rådgivning hos Kevlaw

Skal du bruge hjælp til en skattesag? Jeg er ikke en advokat, men en skattejurist. Du kan derfor gøre brug af min rådgivning med alle de fordele, som det indebærer. Jeg har speciale i førelsen af skattesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Vil du have en gratis og uforpligtende vurdering af din sag? Så kan du kontakte mig på tlf. 53871070. Du kan også kontakte mig på Email: td@kevlaw.dk, eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Så vil jeg vende tilbage til dig så hurtigt jeg kan.

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Du er derfor velkommen til at kontakte mig i forbindelse med en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig

Thomas Damsgaard

Om Kevlaw

Gennem et indgående kendskab til skatteretten, og den dertilhørende praksis. Jeg hjælper blandt andet mine klienter med at planlægge og- eller optimere deres skatteforhold. Jeg har endvidere stor erfaring med rådgivning i skatteforhold, som vedrører til- og fraflytning af Danmark samt beskatning af indkomst i forbindelse med arbejde i udlandet.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som er forkert, så bistår jeg mine klienter med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer forløbet heri fra start til slut.

Jeg samarbejder endvidere med nogle af landets dygtigste revisorer og gældsrådgivere. Det betyder for mine klienter, at deres henvendelse, om nødvendigt, bliver mødt med en tilgang, som inddrager løsningsmuligheder og eksperter fra alle relevante fagområder. På den måde sikrer jeg mig, at mine klienter til en hver tid opnår det bedst mulige resultat.