Jeg har et indgående kendskab til skatteretten, og den dertilhørende praksis og jeg hjælper blandt andet mine klienter med at planlægge og- eller optimere deres skatteforhold. Jeg har endvidere stor erfaring med rådgivning i skatteforhold, som vedrører til- og fraflytning af Danmark samt beskatning af indkomst i forbindelse med arbejde i udlandet.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som er forkert, så bistår jeg mine klienter med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Jeg samarbejder endvidere med nogle af landets dygtigste revisorer og gældsrådgivere. Det betyder for mine klienter, at deres henvendelse, om nødvendigt, bliver mødt med en tilgang, som inddrager løsningsmuligheder og eksperter fra alle relevante fagområder. På den måde sikrer jeg mig, at mine klienter til en hver tid opnår det bedst mulige resultat.

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Du er derfor velkommen til at kontakte mig i forbindelse med en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig

Thomas Damsgaard