fbpx

Om Kevlaw

Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Hos Kevlaw har vi et indgående kendskab til skatteretten, og den dertilhørende praksis og vi hjælper blandt andet vores klienter med at planlægge og- eller optimere deres skatteforhold. Vi har endvidere stor erfaring med rådgivning i skatteforhold, som vedrører til- og fraflytning af Danmark samt beskatning af indkomst i forbindelse med arbejde i udlandet.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som er forkert, så bistår vi vores klienter med at indgive en klage. Vi har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Vi samarbejder endvidere med nogle af landets dygtigste revisorer og gældsrådgivere. For vores klienter betyder det, at deres henvendelse, om nødvendigt, bliver mødt med en tilgang, som inddrager løsningsmuligheder og eksperter fra alle relevante fagområder. På den måde sikrer vi os, at vores klienter til en hver tid opnår det bedst mulige resultat.