Klage over SKAT

Assistance i skattesager

Vil du klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen?

Jeg fører alle typer skattesager, og assisterer både privatpersoner og virksomheder med at klage over afgørelser fra Skattestyrelsen (SKAT). En skattesag starter typisk med, at Skattestyrelsen anmoder om oplysninger til en kontrol. Jeg indtræder gerne som partsrepræsentant allerede på dette tidspunkt. På den måde sikres det, at sagen håndteres optimalt fra starten.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så kan du bede Skattestyrelsen om at dække dine udgifter til din rådgiver. Hvor meget du får dækket afhænger af, om du får medhold i din skattesag eller ej. Du får som udgangspunkt dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så dækker Skattestyrelsen dog som udgangspunkt stadig 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber.

Thomas Damsgaard

Skattejurist

 

Tlf: +45 53 87 10 70

Skal jeg kontakte dig?
Udfyld kontaktformularen. Jeg vender tilbage til dig indenfor 24 timer
Kontakt mig nu
Jeg tilbyder også ekspertise indenfor…

Skatterådgivning

Læs mere her

Bindende svar fra Skattestyrelsen

Læs mere her

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering i skattesager. Kontakt mig idag, og hør nærmere om udsigten til at vinde din sag, og hvad der eventuelt skal til for at forbedre den.

Thomas Damsgaard
Skal vi tage en snak?