fbpx

Klage over SKAT

Vil du klage over SKAT? Vidste du, at du i skattesager kan få dækket mindst 50% af dine udgifter til en skatterådgiver? Læs mere om dine muligheder her.

Jeg fører alle typer skattesager, og assisterer både privatpersoner og virksomheder med at klage over afgørelser fra SKAT.

En skattesag starter typisk med, at SKAT anmoder om oplysninger til en kontrol. Jeg indtræder gerne som partsrepræsentant allerede på dette tidspunkt. På den måde sikres det, at sagen håndteres optimalt fra starten.

Hvis SKAT har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så kan du bede Skattestyrelsen om at dække dine udgifter til din rådgiver. Hvor meget du får dækket afhænger af, om du får medhold i din skattesag eller ej. Du får som udgangspunkt dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så dækker Skattestyrelsen dog som udgangspunkt stadig 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber.

Skatteadvokat
Læs mere om omkostningsgodtgørelse

Læs mere om betingelserne for omkostningsgodtgørelse her.

Har skattestyrelsen fremsendt en anmodning om yderligere oplysninger?

Hvis du har modtaget en anmodning om yderligere oplysninger fra Skattestyrelsen så kan det være fordi, at de foretager stikprøver hos særligt udvalgte faggrupper. Det kan også være, at Skattestyrelsen allerede har en mistanke om, at du har unddraget i skat. En sådan mistanke opstår som regel, fordi nogen har givet dem oplysninger om dig. Det kan eksempelvis være oplysninger fra politiet, Toldsstyrelsen eller din bank. 

Hvis du kontakter Kevlaw allerede på dette stadie, så kan jeg som din partsrepræsentant, overtage alt kommunikation med Skattestyrelsen. Jeg hjælper dig desuden med at sammensætte den dokumentation, som Skattestyrelsen har anmodet om, og sørger for, at den så vidt muligt præsenteres på en måde som tilgodeser dine interesser.

Har Skattestyrelsen fremsendt et forslag til afgørelse som du ikke er enig i?

Jeg kan være behjælpelig med at udarbejde bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse. Her leder jeg i første omgang efter åbenbare svagheder i deres begrundelse for afgørelsen. Det kan være svagheder i den juridiske del af begrundelsen, men i de fleste tilfælde, så handler det om at styrke din side af sagen ved hjælp af relevant dokumentation og konkrete redegørelser. Særligt i forbindelse med forslag til skønsmæssige ændringer finder jeg grund til at anfægte Skattestyrelsens beregninger og ofte til fordel for mine klienter.

Har Skattestyrelsen fremsendt en endelig afgørelse som du ikke er enig i?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra SKAT, så skal klagen sendes ind til Skatteankestyrelsen senest tre måneder efter den dag, afgørelsen er modtaget. Når klagen er fremsendt, så bliver den sendt til udtalelse hos Skattestyrelsen. Man får efterfølgende mulighed for at kommentere på Skattestyrelsens udtalelse, hvis den giver anledning hertil.  

Hvis Skatteankestyrelsen ikke mener, at din klage skal imødekommes fuldt ud, så sender de en sagsfremstilling. Sagsfremstillingen beskriver sagens faktiske forhold, hvordan styrelsen mener, at sagen skal afgøres og begrundelsen for deres vurdering. Man kan fremsende eventuelle kommentare til sagsfremstillingen. Det kan eksempelvis være, at sagsbehandleren har misforstået sagens fakta, eller at man er uenig i den juridiske del af begrundelsen. Sagen sendes herefter videre til et ankenævn eller Landsskatteretten, som så træffer den endelige afgørelse. Inden der træffes endelig afgørelse, så har man mulighed for at møde det nævn, som skal træffe afgørelsen.

Jeg kan naturligvis bistå dig med at indgive en klage. Jeg påpeger i den forbindelse hvilke punkter i Skattestyrelsens afgørelse der er forkerte og belyser din side af sagen ved hjælp af relevant dokumentation og konkrete redegørelser. Jeg benytter mig desuden altid af den nyeste tilgang til juraen, hvortil jeg blandt andet inddrager afgørelser fra tidligere sager i det omfang de understøtter din sag.

Genoptagelse
Genoptagelse

Sådan ændrer du en skatteansættelse fra tidligere år.

Skatterådgiver
Thomas Damsgaard

Skattejurist

Tlf: 53871070

Email: Td@kevlaw.dk

Få en gratis vurderingaf din sag. Du kan altid kontakte mig helt uforpligtende. Jeg vender tilbage til dig indenfor 24 timer.
Paste your AdWords Remarketing code here