Vil du klage over Skattestyrelsen? (SKAT)

Jeg fører alle typer skattesager, og assisterer både privatpersoner og virksomheder med at klage over afgørelser fra Skattestyrelsen. En skattesag starter typisk med, at Skattestyrelsen anmoder om oplysninger til en kontrol. Jeg indtræder gerne som partsrepræsentant allerede på dette tidspunkt. På den måde sikres det, at sagen håndteres optimalt fra starten.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Hvis du gerne vil vide lidt mere om forløbet i en skattesag, samt hvordan der klages over SKAT, så kan du læse meget mere ved at trykke her.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så har du mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at du kan du få godtgjort dine udgifter til din rådgiver. Når du er berettiget til omkostningsgodtgørelse, så kan du få dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så kan du få dækket 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber. Du kan læse meget mere om omkostningsgodtgørelse at trykke her.

Skattejurist eller skatteadvokat – hvilken type rådgiver bør du vælge?

Svaret afhænger nok først og fremmest af, hvor henne i forløbet du befinder dig i din skattesag. Hvis du eksempelvis har modtaget en afgørelse fra Landsskatteretten eller et skatteankenævn, og du ønsker at indbringe afgørelsen for byretten, så skal du bruge en skatteadvokat, da advokater er de eneste, som har beføjelser til at føre sager ved landets domstole. Hvis du derimod har modtaget en afgørelse fra Skattestyrelsen, som du ønsker at påklage, så kan du med god grund vælge, at gøre brug af en skattejurist i stedet for en skatteadvokat.

En skattejurist koster ofte op til ca. 50 pct. mindre end den gennemsnitlige skatteadvokat

Og hvorfor gør skattejuristen så det?

De fleste skatteadvokater foretrækker, at beskæftige sig med skattesager, som skal indbringes for en domstol. Det er måske også meget naturligt. Domstolene er det sted, hvor skatteadvokaten har sit speciale, og måske derfor også den største arbejdsglæde. Men fordi en skatteadvokat er den eneste, som kan føre skattesager ved domstolene, så betyder det også, at skatteadvokaterne i fællesskab, kan sætte standarten for den pris det koster, at gøre brug af deres rådgivning. Dette er måske den største årsag til, at en skatteadvokat koster så meget, som en skatteadvokat gør. Der findes ikke de samme konkurrencemæssige fordele for andre skatterådgivere.

Dette bringer os videre til svaret på det spørgsmål, som vi stillede ovenfor

Hvorfor koster en skattejurist ofte 50 pct. mindre end den gennemsnitlige skatteadvokat, hvis de udfører det samme stykke arbejde som skatteadvokaten? Man finder nok største delen af svaret ved at spørge sig selv om, hvorfor en skatteadvokat skulle sælge en time for 1.500 kr., i en skattesag, hvor en afgørelse fra Skattestyrelsen, skal påklages til Skatteankestyrelsen, når skatteadvokaten kan sælge den samme time for 3.000 kr. i en skattesag, hvor en afgørelse fra Landsskatteretten skal indbringes for en domstol. Når skatteadvokaten afgiver tilbud på en skattesag, så vil skatteadvokaten derfor naturligvis kræve den samme pris uanset, hvor henne i forløbet den pågældende skattesag befinder sig. Alt andet ville ganske enkelt være en dårlig forretning for skatteadvokaten.

Rådgiving hos Kevlaw

Jeg er ikke en advokat, men en skattejurist. Du kan derfor gøre brug af min rådgivning med alle de fordele, som det indebærer. Hvis du senere alligevel skulle få brug for en skatteadvokat, så arbejder jeg tæt sammen med nogle af landets dygtigste skatteadvokater, og kan således altid vise dig i den rigtige retning.

Kontakt mig i dag på tlf:
+45 53871070
Jeg tilbyder også ekspertise inden for…

Skatterådgivning

Læs mere her

Bindende svar fra Skattestyrelsen

Læs mere her

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering i skattesager. Kontakt mig idag, og hør nærmere om udsigten til at vinde din sag, og hvad der eventuelt skal til for at forbedre den.

Thomas Damsgaard
Skal vi tage en snak?