Klage over SKAT

Assistance i skattesager

Vil du klage over en afgørelse fra SKAT?

Jeg fører alle typer skattesager, og assisterer både privatpersoner og virksomheder med at klage over afgørelser fra SKAT. En skattesag starter typisk med, at SKAT anmoder om oplysninger til en kontrol. Jeg indtræder gerne som partsrepræsentant allerede på dette tidspunkt. På den måde sikres det, at sagen håndteres optimalt fra starten.

Hvis SKAT har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så kan du bede Skattestyrelsen om at dække dine udgifter til din rådgiver. Hvor meget du får dækket afhænger af, om du får medhold i din skattesag eller ej. Du får som udgangspunkt dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så dækker Skattestyrelsen dog som udgangspunkt stadig 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber.

Læs også…

Har SKAT fremsendt en anmodning om yderligere oplysninger?

Hvis du har modtaget en anmodning om yderligere oplysninger fra en skattemyndighed (SKAT), så kan det være fordi, at de foretager stikprøver hos særligt udvalgte faggrupper. Det kan også være, at SKAT allerede har en mistanke om, at du har unddraget i skat. En sådan mistanke opstår som regel, fordi nogen har givet dem oplysninger om dig. Det kan eksempelvis være oplysninger fra politiet, Toldsstyrelsen eller din bank. 

Selvom der som udgangspunkt ikke er noget for SKAT at komme efter, så er det vigtigt, at der reageres på deres anmodning om oplysninger. Hvis de ikke hører fra dig, så begynder de at gætte sig til tingene. Det giver oftest anledning til fejl, som kan koste dig dyrt.

Hvis du kontakter Kevlaw allerede på dette stadie, så kan jeg som din partsrepræsentant, overtage alt kommunikation med SKAT. Jeg hjælper dig desuden med at sammensætte den dokumentation, som SKAT har anmodet om, og sørger for, at den så vidt muligt præsenteres på en måde som tilgodeser dine interesser. 

Har SKAT fremsendt et forslag til afgørelse, som du ikke er enig i?

Hvis SKAT påtænker, at ændre din eller din virksomheds skat, så sender de et ændringsforslag til dig. I forslaget vil det fremgå, hvordan de vil ændre din skat. Det vil også fremgå, hvilket faktuelt og lovmæssigt grundlag de vil gøre det efter. Man har i forbindelse med ændringsforslaget mulighed for at fremsende bemærkninger til de ændringer, som SKAT ønsker at foretage. Der er altså her en sidste mulighed for at overbevise SKAT om, at de tager fejl. Først når SKAT har taget stilling til eventuelle bemærkninger, fremsendes en endelig afgørelse.

Jeg kan være behjælpelig med at udarbejde bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse. Her leder jeg i første omgang efter åbenbare svagheder i deres begrundelse for afgørelsen. Det kan være svagheder i den juridiske del af begrundelsen, men i de fleste tilfælde, så handler det om at styrke din side af sagen ved hjælp af relevant dokumentation og konkrete redegørelser. Særligt i forbindelse med forslag til skønsmæssige ændringer finder jeg grund til at anfægte SKATs beregninger og ofte til fordel for mine klienter.

Har SKAT fremsendt en endelig afgørelse, som du ikke er enig i?

Hvis du vil klage over SKAT, så skal klagen sendes ind til Skatteankestyrelsen senest tre måneder efter den dag, afgørelsen er modtaget. Når klagen er fremsendt, så bliver den sendt til udtalelse hos SKAT. Man får efterfølgende mulighed for at kommentere på SKATs udtalelse, hvis den giver anledning hertil. 

Hvis Skatteankestyrelsen ikke mener, at din klage skal imødekommes fuldt ud, så sender de en sagsfremstilling. Sagsfremstillingen beskriver sagens faktiske forhold, hvordan styrelsen mener, at sagen skal afgøres og begrundelsen for deres vurdering. Man kan fremsende eventuelle kommentar til sagsfremstillingen. Det kan eksempelvis være, at sagsbehandleren har misforstået sagens fakta, eller at man er uenig i den juridiske del af begrundelsen. Sagen sendes herefter videre til et ankenævn eller Landsskatteretten, som så træffer den endelige afgørelse. Inden der træffes endelig afgørelse, så har man mulighed for at møde det nævn, som skal træffe afgørelsen.

Jeg kan naturligvis bistå dig med at indgive en klage over SKAT. Jeg påpeger i den forbindelse, hvilke punkter i SKATs afgørelse der er forkerte, og belyser din side af sagen ved hjælp af relevant dokumentation og konkrete redegørelser. Jeg benytter mig desuden altid af den nyeste tilgang til juraen, hvortil jeg blandt andet inddrager afgørelser fra tidligere sager i det omfang de understøtter din sag. 

Thomas Damsgaard

Skattejurist

 

Tlf: +45 53 87 10 70

Skal jeg kontakte dig?
Udfyld kontaktformularen. Jeg vender tilbage til dig indenfor 24 timer
Kontakt mig nu for en uforpligtende snak
Jeg tilbyder også ekspertise indenfor…

Skatterådgivning

Læs mere her

Bindende svar fra Skattestyrelsen

Læs mere her

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering i skattesager. Kontakt mig idag, og hør nærmere om udsigten til at vinde din sag, og hvad der eventuelt skal til for at forbedre den.

Thomas Damsgaard
Skal vi tage en snak?