fbpx

Hvad er skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed, som behandler klager over afgørelser truffet af blandt andet SKAT/Skattestyrelsen. Læs mere her.

Skatteankestyrelsen

Er en uafhængig klagemyndighed som behandler klager over afgørelser truffet af SKAT/Skattestyrelsen. Styrelsen behandler også afgørelser truffet af andre instanser. For eksempel Vurdering-, Motor-, Gæld- og, Toldstyrelsen, samt Spillemyndigheden og Skatterådet.

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en række ankenævn. Styrelsens funktion som sekretariat betyder, at det er den som behandler og forbereder forslag til hvordan en klagesag skal afgøres. Det er dog Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

På visse områder, kan Skatteankestyrelsen selv træffe en endelig afgørelse.

Styrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af private lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende. Det er også Skatteankestyrelsen som behandler klager over ejendomsvur­deringer. Derudeover behandler styrelsen klager over inddrivelse af gæld til det offentlige, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Hvordan sender du en klage til Skatteankestyrelsen?

Styrelsen skal have modtaget din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du har modtaget den afgørelse, som du ønsker at klage over. Du skal skrive alle de punkter, som du vil klage over og vedlægge eventuel dokumentation, som understøtter og underbygger din klage. Det koster 400 kr. at klage, men du får dine penge tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Du skal sende klagen elektronisk via en online klageformular på Skatteankestyrelsens hjemmeside. Når du sender klagen kan du betale klagegebyret med betalingskort eller Mobilepay.

Hvis du er fritaget for Digital Post, så kan du sende klagen som brev. Brevet skal sendes til adressen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V. Klagegebyret betales ved at overfører 400 kr. til kontoen med registrerings nr. 0216 og konto nr. 40690293361. Du skal i den forbindelse huske, at skrive dit navn og cpr-nr. i meddelelsesfeltet.

Du kan læse meget mere om, hvordan du klager over SKAT, samt hvordan en skattesag forløber sig her.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse fra SKAT, så kan det i langt de fleste tilfælde betale sig, at lade en professionel rådgiver repræsentere dig i din skattesag. En skatterådgiver som har erfaring med skattesager, vil i alle tilfælde øge dine chancer for at vinde din skattesag.

Hvis du vælger at bruge en skatterådgiver, så dækker SKAT 50% af dine udgifter uanset om du får medhold i din sag eller ej. Hvis du får medhold i din sag, så dækker SKAT derimod alle dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for virksomheder. Du kan læse mere om omkostningsgodtgørelse ved at trykke her.

Kevlaw kan bistå dig i en klagesag

Hvis SKAT eller en anden myndighed har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Landsskatteretten eller et af ankenævnene. Jeg vurderer altid din sag helt gratis, og uden at du forpligter dig til noget.

Kontakt mig i dag på tlf. +45 5387 1070, og hør meget meget om hvad jeg kan gøre for dig.