Skatteankestyrelsen

er en uafhængig klagemyndighed som behandler klager over afgørelser truffet af SKAT, Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en række regionale ankenævn, skatteankenævn, vurderingsankenævn, fællesankenævn og motorankenævn. Skattestyrelsens funktion som sekretariat betyder, at styrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i en klagesag, men at det er Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

På visse sagsområder, kan Skatteankestyrelsen dog selv træffe en endelig afgørelse.

Skatteankestyrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af private lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Hvordan sender du en klage til Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du har modtaget den afgørelse, som du ønsker at klage over. Du skal skrive alle de punkter, som du vil klage over og vedlægge eventuel dokumentation, som understøtter og underbygger din klage. Det koster 400 kr. at klage, men du får dine penge tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Du skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på Skatteankestyrelsens hjemmeside. Når du sender klagen kan du betale klagegebyret med betalingskort eller Mobilepay.

Hvis du er fritaget for Digital Post, så kan du sende klagen som brev til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V. Klagegebyret betales ved at overfører 400 kr. til kontoen med registrerings nr. 0216 og konto nr. 40690293361. Husk at skriv dit navn og cpr-nr. i meddelelsesfeltet.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så har du mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at du kan du få godtgjort dine udgifter til din rådgiver. Når du er berettiget til omkostningsgodtgørelse, så kan du få dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så kan du få dækket 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber. Du kan læse meget mere om omkostningsgodtgørelse her.

Kevlaw kan bistå dig i en klagesag

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Kontakt mig i dag på tlf. +45 5387 1070, og hør meget meget om dine muligheder.