Priser

Kvalitet frem for timetal
Skal vi tage en uforpligtende snak?

Hos Kevlaw tænkes der i kvalitet frem for timetal. Vi foretrækker, at vores kunder kan have en løbende dialog med os uden følelsen af, at uret tikker, og regningen vokser. Derfor registrerer vi som udgangspunkt ikke vores tid, men foretrækker i stedet at arbejde ud fra en fast aftalt pris, som tager afsæt i den konkrete opgave. På den måde kender du altid prisen, på det du køber.

Kontakt os nu på tlf. +45 53871070, og få en gratis vurdering af din sag

Gennem et indgående kendskab til skatteretten, og den dertilhørende praksis hjælper vi blandt andet vores klienter med at planlægge og- eller optimere deres skatteforhold. Vi har endvidere stor erfaring med rådgivning i skatteforhold som vedrører til- og fraflytning af Danmark samt beskatning af indkomst i forbindelse med arbejde i udlandet.

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som er forkert, så bistår vi vores klienter med at indgive en klage. Kevlaw har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Vi samarbejder endvidere med nogle af landets dygtigste revisorer og gældsrådgivere. Det betyder for vores klienter, at deres henvendelse, om nødvendigt, bliver mødt med en tilgang, som inddrager løsningsmuligheder og eksperter fra alle relevante fagområder. På den måde sikrer vi os, at vores klienter til en hver tid opnår det bedst mulige resultat.

Jeg tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Du er derfor velkommen til at kontakte mig i forbindelse med en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig

Thomas Damsgaard