fbpx

Gæld til skat – Kan du få gældseftergivelse?

Hvis du har gæld til det offentlige, og efterlever visse kriterier, så kan SKAT vælge at slette din gæld, hvis du anmoder dem om det. Læs mere her!

Har du en uoverskuelig gæld til SKAT?

Rigtig mange danskere har tilegnet sig en gæld til det offentlige og for en stor del af disse, kan det være så stor en økonomisk byrde, at den hænger over dem resten af deres liv. Hvis du har gæld til det offentlige, så giver SKAT mulighed for eftergivelse af din gæld. Med andre ord, så kan SKAT vælge at slette din gæld, hvis du anmoder herom.

For at få eftergivet din gæld, så skal du, ifølge SKAT, hører til gruppen ”socialt udsatte”.

Socialministeriet definerer socialt udsatte bredt som “personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

I virkeligheden skal SKATs brug af formuleringen nok forstås i en bredere sammenhæng, og jeg vil derfor opfordre dig til at ansøge om eftergivelse af din gæld, uanset om du tilhører denne gruppe eller ej.

Du kan finde ansøgningsskemaet her.

Betingelser for eftergivelse

Du har fået:

 • kontanthjælp
 • starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • introduktionsydelser
 • dagpenge fra en A-kasse
 •  

i mindst 3 år indenfor en periode på 4 år. Det er herefter en betingelse, at du på tidspunktet for ansøgningen,

 • har fået arbejde
 • har fået flexjob
 • er under uddannelse
 • er under revalidering
 • at du ikke længere får kontanthjælp

Hvis du har gæld til det offentlige og du opfylder ovenstående, så kan SKAT vælge enten at eftergive hele din gæld, eller dele af din gæld. Din gæld vil normalt blive eftergivet over en 5-årig periode med et fast beløb hver måned.

Du skal dog holde for øje, at eftergivelsen sættes i bero eller bortfalder, hvis du igen begynder at modtage kontanthjælp. Hvis du herefter modtager kontanthjælp i en periode, der sammenhængende er længere end 12 måneder, så vil den resterende del af eftergivelsen bortfalde.

Hvis du får gældseftergivelse, så er det også vigtigt at du fremadrettet betaler ny gæld til det offentlige, da den resterende eftergivelse af din ”gamle” gæld ellers vil bortfalde.

Gældstyper som ikke kan eftergives

Der er visse typer af gæld som ikke eftergives, hvis den er på pådraget ved,

 • strafbare forhold
 • erstatningspådragende forhold, eller
 • opstået som følge af, at du uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige, fordi du har afgivet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed

Herudover kan du som hovedregel ikke få eftergivet gæld hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du har handlet uforsvarligt vedr. din økonomi
 • du har ikke afdraget på din gæld selvom du har haft god mulighed for det
 • du har handlet med henblik på eftergivelse af din gæld

Afsluttende

Ovenstående betingelser er i praksis ikke absolutte. Det betyder, at selvom du ikke nødvendigvis overholder alle betingelser, så er der stadig mulighed for, at SKAT vil eftergive din gæld eller dele af din gæld. Jeg vil derfor råde enhver, som har gæld til det offentlige, til at ansøge uanset hvad. Det er gratis at ansøge, og du kan ansøge lige så mange gange, som du vil.

Du kan finde ansøgningsskemaet her.