fbpx

Restskat - Hvorfor skal DU altid betale penge tilbage til SKAT?

Hvis du ønsker at ændre din skat fra tidligere år, så skal du sende en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen. Læs meget mere om hvordan du gør her.

Restskat

Det en god ide, at få styr på, hvad forskudsopgørelsen og årsopgørelsen egentlig er. Din restskat skyldes ofte et misforhold mellem de to opgørelser!

For mange er det et tilbagevendende problem, at der skal betales restskat for det forgangne år. Hvis det er dig, så kan det være en god idé, at bruge et par minutter på at læse dette indlæg. For at spare på din tid, har jeg valgt at fokusere på de steder, hvor jeg oftest ser problemer.

Indledningsvist, så er det en god ide, at vi får helt styr på, hvad forskudsopgørelsen og årsopgørelsen egentlig er for nogle størrelser. Det er fordi, at en eventuel restskat ofte skyldes et misforhold mellem de to opgørelser.

Forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen kan beskrives som dit ”skattebudget”, og den er en oversigt over, hvad du forventer at tjene (og fradrage) i det kommende år. Ved hjælp af årsopgørelsen, kan SKAT beregne din samlede skattebetaling for året ud, og på den måde bestemme, hvor stor del af din indkomst de skal tilbageholde.

Som udgangspunkt så udarbejder SKAT i første omgang et overslag på dit ”skattebudget”, på baggrund af det foregående år.

Årsopgørelsen

Når et år afsluttes, så laver SKAT en årsopgørelse. Årsopgørelsen fortæller hvad du har tjent i det det forgangne år, samt hvad du har betalt i skat. Den fortæller dig også hvilke fradrag du har modtaget. Der bliver således lavet en afstemning af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og hvis denne ikke går op, så skal du enten have penge tilbage i skat, eller betale penge tilbage i skat.

 

Så hvad kan du gøre for at mindske din risiko for at skulle betale penge tilbage til SKAT?

1. Du skal først og fremmest sikre dig, at din forventede lønindtægt i det kommende år, er korrekt angivet i din forskudsopgørelse.

Du skal derfor være opmærksom på, at du skal ændre din årsopgørelse, hvis dine indtægtsforhold ændrer sig i løbet af året. Det kan f.eks. være, at du skifter arbejde, modtager en lønforhøjelse eller går fra SU modtager til lønansat. Det er dit ansvar, at forskudsopgørelsen altid stemmer overens med din aktuelle indtægt.

2. Du skal sikre dig, at dine fradrag i forskudsopgørelsen er korrekte.

Du kan have ret til en række fradrag og størrelsen på dine fradrag kan ændre sig fra år til år, hvis et givent forhold ændrer sig. Nedenfor finder du de mest almindelige fradrag.

Befordringsfradrag

Hvis du har kørsel til og fra dit arbejde, så kan det være, at du har ret til et befordringsfradrag. Befordringsfradraget kan du få, hvis der er mere end 12 km imellem din bolig og din arbejdsplads. Du skal være opmærksom på, at dit befordringsfradrag kan ændre sig, hvis du skifter arbejde, eller hvis du flytter til en ny bolig.

Bidrag til A-kasse eller efterløn

Du får fradrag for dine bidrag til A-kasse og efterløn. Hvis bidragene ændrer sig, så skal du rette det i din forskudsopgørelse. Du får også fradrag for udgifter til et kontingent i en fagforening.

Bidrag til velgørenhed

Alle bidrag til velgørenhed kan du forskudsregistrere, såfremt du løbende betaler et månedligt bidrag.

Renteudgifter

Har du optaget et banklån/realkreditlån i forbindelse huskøb, kan du med sikkerhed opnå fradrag for renteudgifter ved at forskudsregistrer disse for hele året. Dette kan f.eks. være tilfældet for låntagere med længere flexlån, hvor renten på banklån har ændret sig meget eller hvor der sker konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån. Ændringer i disse forhold, giver naturligvis anledning til at rette tallene i forskudsopgørelsen. Hvis du har et SU-lån, så kan du også fradrage udgifterne herfor.

Udbytte og kursgevinster fra investeringer

Hvis du har en beholdning af aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du forskudsregistrere, hvor meget du regner med at komme til at tjene på disse i løbet af året.
Ved afkast fra obligationer skal du huske, at det skal opgøres som kapitalindkomst, mens afkast fra aktier opgøres som aktieindkomst i forskudsopgørelsen.

3. Du skal sikre dig, at du bruger dine skattekort korrekt.

Det følgende er relevant for dig, som har flere arbejdsgivere.

Man skal som udgangspunkt bruge forskellige skattekort til forskellige indkomster. Her kan du bruge enten dit hovedkort eller dit bikort.

Dit hovedkort er dit vigtigste skattekort. Dette kort må du kun bruge hos én arbejdsgiver. Det er fordi, at du på dette kort modtager dit skattefradrag. Hvis du bruger hovedkortet flere steder, så ender du med at få dobbelt fradrag og dette kan i sidste ende resultere i, at du skal betale penge tilbage, når året er slut. Hvis du har flere arbejdsgivere, så kan du med fordel sikre dig, at du bruger dit hovedkort der, hvor du har den højeste indtægt.

Til de øvrige arbejdsgivere, skal du bruge dit bikort. Der er, som du måske allerede har gættet, ikke noget fradrag på dette kort, og du ender dermed ikke i et dobbeltbrug heraf.

hvis du er i tvivl om, hvem der bruger hvilket kort, så bør du tage fat i dine arbejdsgivere med det samme.

Hvis du har betalt penge tilbage til SKAT, og stadig er i tvivl om hvorfor, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg kan være behjælpelig med en afklaring samt afværge en fremtidig restskat. Jeg kan kontaktes på tlf.: 5387 1070 eller på mail: td@kevlaw.dk.